Kalendarium 2018

4 luty, Preludia do Bukolik, Polska Orkiestra Radiowa, Michal Klauza – dyr., Zygmunt
Krauze – fortepian. Festiwal Witolda Lutoslawskiego Łańcuch. Warszawa

22 maj, Koncert Fortepianowy No.2, Sinfonia Varsovia, Ewa Strusinska – dyr., Zygmunt
Krauze – fortepian., Festiwal Trzy-Czte- Ry, Warszawa

2 czerwca, Kwintet Fortepianowy, Andrzej Karałow – fortepian, Kwartet Smyczkowy im.
K. Szymanowskiego, festiwal Trzy-Czte- Ry, Warszawa

12 czerwca, Piece for Orchestra No.3, Sinfonia Varsovia, Michał Klauza – dyrygent.

30 czerwca5 sierpnia, dyrektor artystyczny Festiwalu Ogrody Muzyczne, Warszawa

9 lipca, Suite de dances e de chansons na klawesyn i orkiestrę, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus,
Mirosław Błaszczyk - dyr., Aleksandra Gajecka-Antosiewicz - klawesyn, Festiwal Ogrody Muzyczne, Warszawa

29 lipca – 10 sierpnia, dyrektor artystyczny Międzynarodowych Kursów Letnich dla
Kompozytorów “Synthetis”, Radziejowice

31 lipca, Rhapsod na orkiestrę smyczkową, Sinfonia Viva, Tomasz Radziwonowicz - dyr., Festiwal Ogrody Muzyczne, Warszawa

4 sierpnia, recital fortepianowy: Simeon ten Holt- Soloduivelsdance, B.Schaeffer-
NonStop, Z. Krauze: Rivierre souterraine, Stone Music. Radziejowice

8 września, Canzona, Rivierre souterraine, Arabesque, Poem of Apollinaire. Studio
Noswej Muzyki (ASM) dyr. – Vladimir Tarnopolski. Moskwa

13 września, Soundscape, Aus aller Welt stammende, Folk Music 2 (premiere). RPA
Ensemble, Warszatat Muzyczny, dyr. Zygmunt Krauze. Festiwal Sacrum Profanum.
Kraków

14 września, Deklaracja (premiera), Terra Incognita. Hashtag Ensemble. Festiwal
Sacrum Profanum. Kraków.

28 pażdziernik, Koncert akordeonowy. Polska Orkiestra Radiowa, dyr.- Michał Klauza.
Festiwal Generacje. Warszawa

28 listopada, Kwintet Fortepianowy, Quatuor por la naissance, Polychromie. E-Mex
Ensemble. Kolonia