"Muzyka Polska"

 

W. Lutosławski Melodie ludowe, 3 utwory (1945) z improwizacjami

K. Szymanowski    

Preludium i fuga (1905) z improwizacjami
I. Paderewski Nokturn (1888) z improwizacjami
F. Chopin Mazurek a-moll, op. 67 nr 4 z improwizacjami
   
Przerwa  
   
Z. Krauze            Refren (1993)
  Nightmare Tango (1987)
  Stone Music (1972)
  Chanson du mal aime (1990)
  Gloves Music (1972)

 

"Chopin z improwizacjami"


Spędziłem z Chopinem więcej czasu niż z jakimkolwiek innym kompozytorem. Ucząc się muzyki Chopina, grając ją, wreszcie koncertując, z czasem zacząłem ją odkształcać, zmieniać, interpretować inaczej niż jest zapisana. Zacząłem improwizować w sposób spontaniczny, naturalny, tak jak każe wielowiekowa tradycja kompozytorów - pianistów.

Moja improwizacja dzieł Chopina jest skromną próbą osobistego zajrzenia do środka jego muzyki, próbą przemienienia jego kompozycji zgodnie z moją wrażliwością i upodobaniami. Jest przedłużeniem jego myśli i poszukiwań.


Zygmunt Krauze

F. Chopin             Mazurek a-moll, op. 67 nr 4 z improwizacjami
Z. Krauze Sześć melodii ludowych (1958)
F. Chopin Nocturne Es-dur, op. 55 nr 2 z improwizacjami
Z. Krauze Refren (1993)
F. Chopin Polonez es-moll, op. 26 nr 2 z improwizacjami
Z. Krauze Stone Music (1972)
F. Chopin Ballada F-dur, op. 38 z improwizacjami
Z. Krauze

Gloves Music (1972)

 

 

"Repetitive & Gloves Music"


Holenderski kompozytor Simeon ten Holt jest wybitnym przedstawicielem muzyki repetytywnej. Soloduiveldans jest utworem szczególnie lubianym przez młodą publiczność. Natomiast Bogusław Schaeffer to jeden z najwybitniejszych innowatorów polskiej muzyki awangardowej. Non Stop, o czasie trwania od 6 minut do 8 godzin, jest graficzną partyturą, której realizacja w dużej mierze zależy od wykonawycy i zawiera elementy teatralne, wizualne oraz wykorzystuje dźwięki preparowane fortepianu.

 

Simeon ten Holt Soloduiveldans II (1986)
Bogusław Schaeffer    Non-Stop (1960)
   
Przerwa  
   
Z. Krauze Refren (1993)
  Nightmare Tango (1987)
  Stone Music (1972)
  Chanson du mal aime (1990)
  Gloves Music (1972)

 

"Ostatni Recital"


Jest to recital fortepianowy o charakterze występu teatralnego. Elementy teatralne realizowane są za pomocą gestów, ruchów wokół fortepianu, krótkich tekstów i ogólnie sposobem w jaki wykonywana jest muzyka.

Jako interludia pianista gra fragmenty utworów Bacha, Haydna, Brahmsa, Mozarta, Beethovena, Liszta, Szymanowskiego, Chopina, Rachmaninowa, Strawińskiego i wielu innych. Cały program jest wykonywany bez przerwy, trwa około godziny

 

Preludium  
K. Stockhausen        Klavierstück IX (początek)
O. Messiaen Canteyodjaya (3 fragmenty)
Interludium  
H. Cowell Aeolian Harp
A. Webern Wariacje op. 27 (2 fragmenty)
Interludium  
L. Andriessen Registers
G. Harrison Blue Jay Way (The Beatles)
Interludium  
J. Cage Water Music
G. Ligeti 3 Bagatele (no. 2)
Interludium  
Z. Krauze Stone Music
Interludium  
Z. Krauze Gloves Music

 

"Piano and Film"


Recital fortepianowy połączony jest z projekcją filmów zrealizowanych przez Telewizję Polską.

 

J.S. Bach Preludium gis-moll - (live) z improwizacjami
J.S. Bach Preludium gis-moll - projekcja filmu
Z. Krauze Refren (1993)
  Nightmare Tango (1987)
K. H. Stockhausen    Plus Minus (1974)
Z. Krauze Stone Music (1972) - projekcja filmu
  Stone Music (1972) - live
  Gloves Music (1972) - projekcja filmu
  Gloves Music (1972) - live