Kalendarium

02września2020

Copernicus – Our Planet (Kopernik – Nasza Planeta) / premiera na Festiwalu KODY

Festiwal KODY, Lublin
Festiwal

Copernicus – Our Planet (Kopernik – Nasza Planeta) / PREMIERA

 

XII Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY

 

2 WRZEŚNIA / ŚRODA
godz. 18:00 / Filharmonia Lubelska

 

WYKONAWCY:
proMODERN – sekstet wokalny muzyki współczesnej
Marta CZARKOWSKA – sopran
Ewa PUCHALSKA – mezzosopran
Ewelina RZEZIŃSKA – mezzosopran
Aleksander REWIŃSKI – tenor
Krzysztof CHALIMONIUK – baryton
Piotr PIERON – bas

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Marek Wroniszewski – dyrygent

 

O utworze:

Copernicus – Our Planet zawiera przesłanie: „czysta planeta dla wszystkich”. Tekst w utworze jest równie ważny jak warstwa muzyczna. Słowa, które tworzą pierwsze dwa człony kompozycji pochodzą z listu Mikołaja Kopernika do papieża Pawła III. W liście tym genialny astronom i matematyk prosi hierarchę o zrozumienie i akceptację jego odkrycia dotyczącego naszej planety i układu słonecznego. Uczony ma jeden cel – zrozumieć gdzie żyjemy. W następnych trzech segmentach utworu słyszymy słowa, pojedyncze słowa, wyrwane z tekstów porozumienia Paryskiego Szczytu Klimatycznego. Teksty te mają bliźniaczy cel – zrozumieć gdzie żyjemy i jak powinniśmy dalej żyć w przyszłości.

Komponując Copernicus – Our Planet chciałem dać wyraz osobistemu stosunkowi do dzisiejszego dnia, do czasu, w którym żyjemy. Wyrażam także brak akceptacji dla bezmyślnych działań, które niszczą naszą planetę nie troszcząc się o jej przyszłość i przyszłość ludzi. Warstwa muzyczna utworu służy emocjonalnemu przekazaniu tekstu.

Od pewnego czasu większość moich utworów zawiera jakąś idee, jakieś przesłanie. To postawa romantyczna, czasem idealistyczna, zapoczątkowana przez Ludwiga van Beethovena. W utworze „Exodus 2016” wyraziłem swój sprzeciw wobec nieludzkiego traktowania imigrantów z Afryki. W dziele „Tableau Vivant” (1982) wypowiedziałem starch, ból i wściekłość na ogłoszenie stanu wojennego w Polsce. W kompozycji „Poemat Apollinaire’a” pokazałem, że artysta musi być całkowicie wolny w swoich poczynaniach. Przykładów jest więcej…

Zygmunt Krauze

 

Zamówienie: Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, ARTE Fundacja Kultury i Edukacji, Instytut Muzyki i Tańca

 

Organizator: Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA