Kalendarium

20kwietnia2023

Spotkanie autorskie z Prof. Krauze w ramach Dni Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej w Katowicach

Akademia Muzyczna w Katowicach
Spotkanie

Czwartek, 20.04.2023

15.00 Sala Audiowizualna

SPOTKANIE AUTORSKIE – prof. dr hab. Zygmunt Krauze

 

SZCZEGÓŁY WYDARZENIA TUTAJ