„Nowy romantyzm” w twórczości kompozytorów polskich po roku 1975

autor:
Paweł Strzelecki
wydawnictwo:
Musica Iagiellonica
miasto:
Kraków
rok:
2006
opis:

Książka „Nowy romantyzm w twórczości kompozytorów polskich po roku 1975” stanowi pierwszą monografię jednego z najważniejszych nurtów w muzyce polskiej, którego obecność najwyraźniej zaznaczyła się w utworach „pokolenia 1933” (K. Pendereckiego, H. M. Góreckiego, W. Kilara), „pokolenia stalowowolskiego” (E. Knapika, A. Lasonia i A. Krzanowskiego) oraz wielu innych twórców (m.in. Z. Bagińskiego, T. Bairda, A. Dziadka, W. Kotońskiego, Z. Krauzego, K. Meyera, S. Moryty). Jej główne wątki obejmują aspekty historyczne omawianego zjawiska, charakterystykę wyznaczników estetyczno-kompozytorskich „nowego romantyzmu” oraz szeroką panoramę utworów należących do tego nurtu (analizie poddane zostały 104 kompozycje, które były źródłem 158 przykładów oraz 47 autorskich wykresów). Książkę dopełniają wywiady przeprowadzone przez autora z kompozytorami, krytykami i przedstawicielami myśli humanistycznej (m.in. z K. Pendereckim, A. Lasoniem, E. Knapikiem, K. Dębskim, Z. Krauze, M. Małeckim, A. Chłopeckim, K. Drobą, L. Polonym, B. Pociejem, T. A. Zielińskim, B. Cywińskim i J. J. Jadackim).

 

Dodatkowe informacje:

Liczba stron 522

Format / Oprawa B5 / miękka

ISBN 83-7099-138-6

Język publikacji polski

Waga 0,872 kg

 

Zamów książkę na: mi.pl