Polska twórczość na fortepian solo 1956-1985. Nowatorskie kierunki i techniki

autor:
Violetta Przech
wydawnictwo:
Akademia Muzyczna w Bydgoszczy (Wydawnictwo Uczelniane AM w Bydgoszczy; Bydgoskie Towarzystwo)
miasto:
Bydgoszcz
rok:
2004
opis:

Redaktor: Nowak Anna

ISBN 83-920233-2-3 AM
ISBN 83-921454-4-5 BTN

 

Pozycja 30, Wydanie I, Nakład 250

 

Recenzenci:
prof. dr hab. Jadwiga Paja-Stach
prof. dr hab. Irena Poniatowska
prof. dr hab. Jan Stęszewski

 

Projekt okładki: Waldemar Kakarenko

Opracowanie językowe i korekta: Kamila Dominiak

 

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A.

 

Przykłady muzyczne reprodukowane za zgodą Polskiego Wydawnictwa Muzycznego S.A. w Krakowie

 

Opracowanie graficzne, komputerowe i techniczne: Oficyna wydawnicza „Epigram”

 

Druk i oprawa: Drukarnia Franczak sp. z o.o.