Współczesny koncert polski. Przemiany gatunku

autor:
Anna Nowak
wydawnictwo:
Wydawnictwo Uczelniane AM w Bydgoszczy
miasto:
Bydgoszcz
rok:
1997
opis:

Redaktor: Anna Nowak

 

Z serii: Studia i Dysertacje

 

ISSN 1230-2708

ISBN 83-900496-9-4

 

Rada Redakcyjna:
prof. Franciszek Woźniak
dr Edmund Heza
dr Anna Nowak

 

Pozycja 12, Wydanie I, Nakład 300, Format B5

 

Skład: PAIWAN
Druk: Polraster

 

Publikacja dofinansowana przez Komitet Badań Naukowych i Urząd Miejski w Bydgoszczy

 

Projekt okładki: Jan Kaja; Na okładce wykorzystano obraz Mariana Olszewskiego.

 

Copyright by Anna Nowak