XX-wieczny kwartet smyczkowy w twórczości kompozytorów polskich – przemiany, nurty, idee

autor:
 Ewa Kowalska-Zając
wydawnictwo:
Akademia Muzyczna w Łodzi
miasto:
Łódź
rok:
2005