Zygmunt Krauze – miedzy intelektem, fantazją, powinnością i zabawą

autor:
Krystyna Tarnawska-Kaczorowska
wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe PWN
miasto:
Warszawa
rok:
2001
opis:

Obszerna monografia twórczości wybitnego kompozytora polskiego, Zygmunta Krauzego. Składają się nań, oprócz kalendarium i biografii artystycznej oraz pełnego wykazu kompozycji, trzy rozmowy, jakie autorka przeprowadziła z kompozytorem. Zasadniczą częścią pracy jest omówienie ważniejszych etapów drogi twórczej – od wczesnych inspiracji malarstwem Władysława Strzemińskiego (unizm), przez wykorzystanie elementów folklorystycznych, i ludowych, do dojrzałych kompozycji fortepianowych, kameralnych, koncertowych i symfonicznych, wykorzystujących dotychczasowe doświadczenia twórcze. Liczne ilustracje, indeks osobowy.