Inspiracje plastyczne w muzyce

autor:
Jacek Szerszenowicz
wydawnictwo:
Akademia Muzyczna w Łodzi
miasto:
Łódź
rok:
2008